• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Usługi i instrumenty dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy

  W poniższym dziale publikujemy dane i informacje przydatne osobom bezrobotnym i poszukującym pracy posiadającym stopień niepełnosprawności w aktywizacji zawodowej i znalezieniu odpowiedniego miejsca zatrudnienia.

  W ramach rehabilitacji zawodowej Miejski Urząd Pracy w Lublinie udziela pomocy w zakresie:

  • pośrednictwa pracy,
  • poradnictwa zawodowego,
  • szkoleń,
  • stażu,
  • prac interwencyjnych,
  • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  • zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
  • Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.). 

  Informujemy, iż w myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu pracy jest Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.
  Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tut. zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania.

  Utworzono: 2012-08-02 10:11 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-09-14
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3090

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl