• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Studia podyplomowe

  Zasady ubiegania się i finansowanie studiów podyplomowych określa Regulamin finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.

  Osoby bezrobotne i inne uprawnione osoby mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych do wysokości 100% nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, poprzez złożenie „Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych”.

  Przyznanie Wnioskodawcy dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dokonywane jest po uprzednim zawarciu na piśmie, pod rygorem nieważności, umowy o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych i spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w tej umowie.

  Finansowanie studiów podyplomowych odbywa się w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych.

  Wyklucza się możliwość:

  • finansowania zaległych opłat za odbyte semestry studiów podyplomowych,
  • refundacji poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów odbytych studiów podyplomowych.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Ewa Wójcik Kierownik Referatu 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Katarzyna Kloss specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Iwona Szymanek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Marta Wlaź-Żydek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Żolik specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Anna Bobel specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Studia podyplomowe [ 1 ]
  plik w formacie PDF REGULAMIN.pdf 16-01-18 13:26 222.22KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 222.22KB) pobierz
  Utworzono: 2013-08-29 11:25 | Redagował: Anna Bobel 2017-02-03
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2693

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl