• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Rejestracja poszukujących pracy

  Urząd pracy  obsługuje nie  tylko osoby bezrobotne ale aktywnie wspomaga osoby poszukujące pracę, czyli również te które chcą ją z różnych przyczyn zmienić.

   Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi informacjami dla osób poszukujących pracy.

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065).
  Informujemy, iż w myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu pracy jest Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.
  Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tut. zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania.

   

  Utworzono: 2012-08-02 09:23 | Redagował: Dariusz Skibniewski 2017-06-01
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4324

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl