• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prawa bezrobotnych

  Osoba bezrobotna na podstawie obowiązujących przepisów ma prawo do korzystania z:

  usług rynku pracy:

  • pośrednictwa pracy
  • poradnictwa zawodowego
  • organizacji szkoleń

   instrumentów rynku pracy

  oraz otrzymywania:

  • zasiłku dla bezrobotnych
  • stypendium
  • dodatku aktywizacyjnego.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Lidia Jarosz - udzielanie inf. w zakresie świadczeń pieniężnych Kierownik Referatu Świadczeń 81 466 52 63 mup@mup.lublin.pl
  Dariusz Skibniewski - udzielanie inf. w zakresie uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych Kierownik Referatu Ewidencji 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
  Andrzej Gadomski - w zakresie usług i instrumentów rynku pracy Pośrednik pracy 81 466 52 52 mup@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2012-08-02 09:44 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-17
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2670

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl