• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Porady indywidualne

  Porada indywidualna to proces, podczas którego doradca zawodowy w sposób świadomy i celowy stosuje różne metody i techniki doradcze, których celem jest motywowanie i wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy do aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu problemów zawodowych. Problem zawodowy dotyczyć może wyboru lub zmiany zawodu, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia, planowania rozwoju zawodowego, wyboru miejsca pracy lub wyboru formy pomocy.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Jolanta Tatarczak Doradca zawodowy 81 466 52 21 mup@mup.lublin.pl
  Beata Miechowicz Doradca zawodowy 81 466 52 27 mup@mup.lublin.pl
  Iwona Stępińska Doradca zawodowy 81 466 52 30 mup@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2015-05-28 11:50 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-17
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1199

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl