• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Harmonogram wypłat

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1189) Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż:

  • Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest stosownie do art. 72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez Miejski Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
  • Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez Miejski Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

  UWAGA!

  Kasowe wypłaty świadczeń z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie odbywają się w formie AUTOWYPŁATY.
  Oznacza to, że wypłatę świadczenia mozna odebrać w terminie trzech wyznaczonych dni, w dowolnej placówce banku PEKAO SA na terenie całego kraju.

  WAŻNE!

  Do banku proszę zgłosić się z dowodem osobistym w dniu wypłaty przypisanym do danej listy i poinformować  kasjera, że jest to "autowypłata" świadczenia z MUP Lublin.
  Lokalizacje oddziałów Banku Pekao SA znajdą Państwo na stronie internetowej
  www.pekao.com.pl

  UWAGA

  Fakt nieodebrania świadczenia w wyznaczonych dniach  należy zgłosić w pokoju 105 .

  Roszczenia do należnych a nieodebranych świadczeń pieniężnych ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji
  (art.76 ust.3a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. 2017.poz.1065)

  Harmonogram wypłaty świadczeń:

  LIPIEC  2018

  Nr listy

  Data wypłaty w Pekao SA

  B1  

  04 - 06.07.2018


  B3  
  05 - 09.07.2018

  B5  

  06 - 10.07.2018

  B7  

  09 - 11.07.2018

  B9  

  10 - 12.07.2018

   B11 

  11 - 13.07.2018
     

  SIERPIEŃ  2018

  Nr listy

  Data wypłaty w Pekao SA


    B1  

  03 - 07.08.2018


    B3  

  06 - 08.08.2018

   B5  

  07 - 09.08.2018

   B7  

  08 - 10.08.2018

    B9   

  09 - 13.08.2018
   B11 

  10 - 14.08.2018
  Utworzono: 2015-05-27 12:15 | Redagował: Tomasz Kuśmirski 2018-06-15
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 39136

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl