• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Egzaminy, licencje

  Osoby bezrobotne i inne uprawnione osoby mogą ubiegać się o sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

  Aby ubiegać się o sfinansowanie w/w formy należy złożyć wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu, uzyskania licencji wraz z uzasadnieniem celowości szkolenia.

  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku z Wnioskodawcą zawierana jest Umowa współpracy dotycząca sfinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów egzaminu, uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Ewa Wójcik Kierownik Referatu 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Katarzyna Kloss specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Iwona Szymanek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Marta Wlaź-Żydek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Żolik specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Anna Bobel specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2013-08-29 11:28 | Redagował: Anna Bobel 2017-02-03
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1374

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl