• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG

  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE / EOG.

  Osoba bezrobotna ubiegająca się o świadczenie z tytułu bezrobocia ma prawo do uwzględnienia, w niezbędnym zakresie, okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek przebytych w państwach UE oraz EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, do którego należą: Norwegia, Islandia i Lichtenstein) lub Szwajcarii poza dokumentami do rejestracji osób bezrobotnych przedkłada:

  • dokument U1 wydany przez instytucję właściwą w państwie zatrudnienia na wniosek osoby zainteresowanej.

  W przypadku gdy osoba zainteresowana nie posiada dokumentu U1, a ubiega się o świadczenie z tytułu bezrobocia, wojewódzki urząd pracy występuje w imieniu osoby bezrobotnej o potwierdzenie okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Dariusz Skibniewski Kierownik Referatu 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
  Teresa Szklarczyk Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
  Mirosława Kunikowska Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2012-08-02 09:22 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1389

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl