• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia

  Korzystając z przysługującego prawa transferu zasiłku, można przyjechać do Polski w celu poszukiwania pracy i pobierać świadczenia dla bezrobotnych przez okres 3 - 6 miesięcy w wysokości, jaka została ustalona za granicą (zasiłek będzie wypłacany bezpośrednio przez instytucje, która przyznała prawo do zasiłku).

  Przed przyjazdem do Polski:

  • po zakończonej pracy za granicą należy zarejestrować się we właściwej instytucji ds. bezrobocia i uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych
  • pozostawać w dyspozycji zagranicznej instytucji ds. bezrobocia przez okres 4 tygodni
  • złożyć wniosek o wydanie dokumentu „U2" w związku z zamiarem poszukiwania pracy w Polsce.

  Po przyjeździe do Polski:

  • należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, w ciągu 7 dni od daty wskazanej na dokumencie „U2" - celem uzyskania statusu osoby poszukującej pracy i przekazania dokumentu U2.

  Aby kontynuować pobieranie zasiłku za granicą musisz powrócić do kraju, w którym ustalono uprawnienia do zasiłku - najpóźniej w ostatnim dniu ważności formularza dokumentu „U2".

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Dariusz Skibniewski Kierownik Referatu 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
  Teresa Szklarczyk Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
  Mirosława Kunikowska Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2012-08-02 09:41 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1401

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl