• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy

  W celu dokonania rejestracji osoba poszukująca pracy powinna przedłożyć nastepujące dokumenty:

  • dowód osobisty
  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń
  • świadectwa pracy
  • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeśli taki dokument osoba rejestrująca się jako poszukująca pracy posiada
  • dokument stwierdzający stopień niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych)
  • dokument, na podstawie którego odmówiono przyznania statusu osoby bezrobotnej (np. decyzja o pobieraniu renty z tytułu niezdolności do pracy, umowa o pracę).

  Dodatkowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Dariusz Skibniewski Kierownik Referatu 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
  Teresa Szklarczyk Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
  Mirosława Kunikowska Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 55 mup@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2012-08-02 09:32 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2003

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl