• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty do pobrania

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: BEZROBOTNI [ 1 ]
  plik w formacie XLSX Załącznik Nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 18-12-14 13:30 76.61KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 76.61KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Konkurs Targi Pracy 2017 [ 1 ]
  plik w formacie PDF REGULAMIN KONKURSU.pdf 10-01-18 12:56 188.27KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 188.27KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon zatrudnieniowy [ 4 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o zatrudnienie bezrobotnego w ramach bonu zatrudnieniowego 13-01-15 09:04 66.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 66.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Regulamin przyznawania bonu zatrudnieniowego 18-01-16 13:16 1.31MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.31MB) pobierz
  plik w formacie XLSX Załącznik Nr 2 XII 14 Formularz de minimis 18-12-14 13:10 76.61KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 76.61KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis 18-12-14 14:29 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon na zasiedlenie [ 2 ]
  plik w formacie PDF Regulamin przyznawania i realizacji bonu na zasiedlenie 20-12-17 13:24 2.93MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 2.93MB) pobierz
  plik w formacie PDF Informacja dotycząca bonu na zasiedlenie 27-06-14 11:56 36.79KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 36.79KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon stażowy [ 3 ]
  plik w formacie PDF Wniosek o finansowanie kosztów przejazdu 28-08-14 11:56 16.67KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 16.67KB) pobierz
  plik w formacie DOC Regulamin dotyczący bonu stażowego 11-03-16 12:19 84KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 84KB) pobierz
  plik w formacie DOCX Informacja dotycząca bonu stażowego 24-06-16 13:04 12.87KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 12.87KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Staż [ 2 ]
  plik w formacie PDF Opinia 10-11-11 09:49 19.34KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 19.34KB) pobierz
  plik w formacie PDF Sprawozdanie z przebiegu stażu 10-11-11 09:48 28.78KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 28.78KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów opieki [ 3 ]
  plik w formacie DOC Wniosek rozliczeniowy 21-10-11 14:10 27.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o dokonywanie refundacji kosztów opieki 21-10-11 14:10 26KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 26KB) pobierz
  plik w formacie PDF Regulamin finansowania kosztów opieki 21-10-11 14:10 44.78KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 44.78KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Środki na rozpoczęcie działalności [ 7 ]
  plik w formacie DOC Oświadczenie - Akt notarialny 20-01-15 15:12 39KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 39KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie dofinansowania z Funduszu Pracy na podjęcia działalności gospodarczej 25-07-17 12:32 141.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 141.5KB) pobierz
  plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 25-01-16 08:02 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
  plik w formacie PDF Informacja dla bezrobotnego ubiegającego się o środki Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 18-07-17 14:36 142.16KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 142.16KB) pobierz
  plik w formacie DOC WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków Funduszu Pracy na założenie lub przystąpienie* do spółdzielni socjalnej 21-10-11 14:04 152KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 152KB) pobierz
  plik w formacie PDF INFORMACJA dla bezrobotnego ubiegającego się jednorazowo o środki Funduszu Pracy na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 21-10-11 14:02 38.49KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 38.49KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zarządzenie nr 38 / 2017 ws. wprowadzenia w życie "Regulaminu przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej" 21-09-17 08:09 3.2MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 3.2MB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia [ 3 ]
  plik w formacie DOC PLAN SZKOLEŃ NA 2018 ROK dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób, zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie 16-01-18 12:38 434.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 434.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Regulamin szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób 16-01-18 13:24 517.2KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 517.2KB) pobierz
  plik w formacie DOC Formularz do badania potrzeb szkoleniowych (do wydruku i wypełnienia) 09-11-11 12:47 41KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Częściowe finansowanie kosztów szkolenia [ 1 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o skierowanie na szkolenie częściowo sfinansowane ze środków publicznych, w ramach środków Funduszu Pracy 13-06-14 14:48 470.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 470.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Studia podyplomowe [ 1 ]
  plik w formacie PDF REGULAMIN.pdf 16-01-18 13:26 222.22KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 222.22KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia wskazane przez osoby uprawnione [ 3 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną 03-01-18 11:50 448.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 448.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę niepełnosprawną poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu. 28-10-11 14:55 105.27KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 105.27KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez pracownika oraz osobę wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej 28-10-11 14:54 97.7KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 97.7KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia grupowe [ 2 ]
  plik w formacie PDF formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu 21-10-11 13:56 62.14KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 62.14KB) pobierz
  plik w formacie PDF formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie 20-09-17 13:08 236.32KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 236.32KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: ABC Bezrobotnego [ 7 ]
  plik w formacie PDF Oświadczenie do urlopu macierzyńskiego.pdf 31-07-17 13:02 124.6KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 124.6KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zgłoszenie otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej 22-06-15 09:22 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego 08-09-17 10:49 67.85KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 67.85KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o przekazywanie świadczenia na rachunek bankowy 22-06-15 09:01 25.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 25.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zgłoszenie podjęcia zatrudnienia 31-10-12 09:04 51.2KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 51.2KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej 31-10-12 09:03 50.67KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 50.67KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o wyrejestrowanie z innego powodu niż podjęcie pracy i rozpoczęcie działalności gospodarczej 10-12-15 09:32 38KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 38KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Rejestracja [ 1 ]
  plik w formacie PDF Komplet dokumentów do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy 04-10-17 09:54 515.39KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 515.39KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:32 | Redagował: Katowice IntraCOM 2013-08-29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 14766

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl