• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty do pobrania

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych [ 5 ]
  plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 25-01-16 08:02 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
  plik w formacie PDF Oświadczenie o ewentualnym łączeniu, przejęciu lub powstaniu wnioskodawcy w wyniku podziału oraz o pomocy de minimis 14-04-16 10:51 118.05KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 118.05KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz informacji o otrzymanej pomocy publicznej 31-10-14 10:55 86.18KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 86.18KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek Wn-Kz (części I - IV) 19-02-15 10:46 449.86KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 449.86KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz oświadczenia o nieotrzymanej pomocy publicznej 31-10-14 10:41 36.67KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 36.67KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy [ 5 ]
  plik w formacie PDF Wniosek Wn-W część II (składany przez Pracodawcę po zawarciu umowy) 19-02-15 10:36 616.81KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 616.81KB) pobierz
  plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 25-01-16 08:02 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
  plik w formacie PDF Oświadczenie o ewentualnym łączeniu, przejęciu lub powstaniu wnioskodawcy w wyniku podziału oraz o pomocy de minimis 14-04-16 10:51 118.05KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 118.05KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek Wn-W część I 19-02-15 10:35 665.03KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 665.03KB) pobierz
  plik w formacie PDF Regulamin zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 07-03-17 12:05 3.08MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 3.08MB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Staż [ 1 ]
  plik w formacie PDF Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie STAŻU - środki PFRON 19-02-18 11:46 164.82KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 164.82KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej [ 4 ]
  plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 25-01-16 08:02 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek Wn-O 19-02-15 10:54 218.72KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 218.72KB) pobierz
  plik w formacie PDF Regulamin przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej 14-06-18 10:03 5.09MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 5.09MB) pobierz
  plik w formacie DOC Plan przedsięwzięcia gospodarczego 25-08-16 09:17 105.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 105.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia dla niepełnosprawnych [ 2 ]
  plik w formacie PDF Formularz do badania potrzeb szkoleniowych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu 21-10-11 13:36 62.14KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 62.14KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę niepełnosprawną poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu 21-10-11 13:36 105.27KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 105.27KB) pobierz
  Utworzono: 2015-05-28 13:43
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1426

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl