• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Program Aktywizacja i Integracja

  Program Aktywizacja i Integracja ( PAI ) to działanie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, dla których określono profilu pomocy III, korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

  Program PAI składa się z dwóch bloków:

  1. Blok AKTYWIZACJA – wsparcie w aktywizacji zawodowej w formie  prac społecznie użytecznych zorganizowanych przez gminę na zasadach wynikających
   z obowiązujących przepisów;
  2. Blok INTEGRACJA – integracja społeczna realizowana w formie warsztatów mających na celu wzrost potencjału społeczno – zawodowego osób bezrobotnych.

  Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące.

  Po zakończeniu Programu Aktywizacja i Integracja urząd pracy może:

  1. podjąć decyzję o ponownym skierowaniu bezrobotnego do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja, jednak nie dłużej niż łącznie na okres 6 miesięcy, albo
  2. skierować bezrobotnego, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych, albo
  3. ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycję pomocy określoną w ustawie.
  Utworzono: 2016-01-18 14:52 | Redagował: Agnieszka Bicz 2016-01-25
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1649

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl